”Vardagsrummet” 
är en ideell förening på kristen grund som vill uppmuntra och inspirera människor i Örnsköldsvik – mitt i vardagen, mitt i staden, mitt i livet – genom vad vi kallar goda samtal.  Samtal om kreativitet, om liv och mening, om samhälle och identitet, om tro och tvivel – ja, om vad helst man kan tänkas gå runt och fundera på. Detta kan vara frågor som kanske kräver lite mer tid och ro än vad vi vanligen ger utrymme för i dagens samhälle. Därför vill vi försöka skapa mötesplatser och former som möjliggör den sorts samtal där det går vända och vrida på frågor – tillsammans. Möten präglade av omsorg, öppenhet och respekt för varandra.

De fyra ledord som enskilt eller tillsammans ligger till grund för alla aktiviteter som Vardagsrummet anordnar är kreativitet, tänkande, tro och som vi redan nämntgoda samtal. Vi tror att kreativa uttryck och tid för tänkande och reflektion är goda hjälpmedel för alla människor som vill ge sig i kast med livets något större eller knepigare frågor. Något av den verksamhet som Vardagsrummet arrangerar är därför workshops inom skapande och kultur, grupper för mer filosofiska samtal och samhällsfrågor, och studiecirklar för den som vill veta mer om kristen tro. Men även sällskapsspelkvällar och enskilda musik- och poesiarrangemang för att få mötas och lära känna andra. Läs mer om våra aktiviteter under ”Vad händer i Vardagsrummet

Vardagsrummet har en lokal på Lasarettsgatan 9C där alla aktiviteter arrangeras, och lokalen är även öppen dagtid vissa timmar för den som vill komma in en stund spontant. Kanske finns vår konstnär Linda där just då och målar på sina tavlor, eller så är det någon annan av våra ”vardagsrumsvärdar” som finns på plats. De vill gärna ”surra” lite med dig om du kommer in. Mer information under fliken ”kommande evenemang” eller på vår Facebooksida Vardagsrummet Örnsköldsvik.

Så till sist: Föreningen vilar som sagt på kristen grund, men det finns ingen som helst förväntan på att du som besöker Vardagsrummet delar den tron. Alldeles oavsett vad du tror, eller inte tror, så är du varmt välkommen att vara med och dela med dig av dina frågor och kunskaper. Vi hoppas att det kommer att skapa många goda samtal om livets större frågor – som uppmuntrar och inspirerar människor i Örnsköldsvik.

Välkommen till Vardagsrummet!