Vardagsrummets styrelse består av:

Niclas Lundin, ordförande
Johanna Lundström, vice ordförande
Linda Lundin, sekreterare
Mats Olsson, ledamot
Annelie Vigren, ledamot
Sören Berggren, ledamot

Styrelsemöten hålls månadsvis eller vid behov.

Föreningens stadgar som PDF