Vi vill gärna se dig som en av våra medlemmar! Dock vill vi göra dig uppmärksam på att det inte finns något som helst medlemskrav för att vara med på någon av våra aktiviter, de är öppna för alla!

Medlemskapet är ett sätt att stödja verksamheten ekonomiskt via medlemsavgiften. Vardagsrummet, som är en ideell förening och inte vinstdrivande, beror av ekonomiskt stöd till lokal, löpande verksamhet och arrangemang. Som medlem blir man också inbjuden att delta vid vårt årsmöte som vi brukar hålla någon gång under de första tre månaderna på året.

FÖR 1 KR OM DAGEN KAN DU VARA MED ATT DRIVA VARDAGSRUMMET.
365 kronor per kalenderår, mer kostar det inte att vara med att skapa en mötesplats på neutral mark dit människor kan komma för goda samtal.
Swisha 365 kr till 123 690 50 04 för medlemsskap.
Skriv ditt namn i meddelandefältet.

Du kan också betala in via vårt Bankgiro: 865-2331

Stort tack på förhand för att du väljer att stödja Vardagsrummet som medlem!

Oavsett om du blir medlem eller ej så får du gärna prenumerera på våra mejlutskick. De kommer inte ofta, ibland så lite som 1-2 gånger per år, men där får du information inför årsmötet samt viss information om verksamheten i Vardagsrummet och föreningen.
OBSERVERA! Om du blir medlem via Swish måste du även anmäla dig till mejlutskicken (vi får inte din mejladress via Swish) om du vill ha dessa.