Våra medlemmar hjälper oss driva Vardagsrummet

Vi vill gärna se dig som en av våra medlemmar! Anmäl dig via formuläret nedan så får du ett välkomstmejl.
Dock vill vi göra dig uppmärksam på att det inte finns något som helst medlemskrav för att vara med på någon av Vardagsrummets aktiviter, de är öppna för alla!

Efter att du skickat in formuläret Swishar 365 kr till 123 690 50 04 för medlemsskap.
Skriv ditt namn i meddelandefältet. P.S. Du kan också betala in via vårt Bankgiro: 865-2331

Medlemskapet är ett sätt att stödja Vardagsrummet ekonomiskt via medlemsavgiften. Vardagsrummet, som är en ideell förening och inte vinstdrivande, är beroende av ekonomiskt stöd till lokal, löpande verksamhet och arrangemang.

Som medlem blir du även inbjuden att delta vid vårt årsmöte som vi brukar hålla
någon gång under de första tre månaderna på året. 

Lasarettsgatan 9C, 891 33 Örnsköldsvik
Swishnummer: 123 690 50 04 

info@vardagsrummet.org
http://www.vardagsrummet.org